Dyslipidemia
obejrzyj wideo

Dyslipidemia

Dyslipidemia to stan, w którym stężenia lipidów i lipoprotein w osoczu nie odpowiadają wartościom uznanym za pożądane, a te zależą od całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjenta. W praktyce klinicznej wyróżnia się hipercholesterolemię, dyslipidemię aterogenną (w tym hiperlipidemię mieszaną), hipertriglicerydemię i zwiększone stężenie lipoproteiny (a).1

Czy wiesz, że...

1

Zaburzenia lipidowe są najczęstszym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka i jednym z markerów najsilniej powiązanych z występowaniem chorób układu sercowo-naczyniowego pochodzenia miażdżycowego, w tym choroby wieńcowej, udaru niedokrwiennego mózgu i choroby tętnic obwodowych.2

2

Choroby układu krążenia, których nawet 2/3 stanowią te pochodzenia miażdżycowego, są główną przyczyną zgonów na świecie.2

3

W naszym kraju najczęściej występującym zaburzeniem lipidowym jest hipercholesterolemia, która występuje nawet u 3 na 4 osoby.2

4

W Polsce tylko 24% osób jest w celu terapeutycznym dla LDL-C, a w tym tylko 18% chorych najwyższego ryzyka.2

5

Leczenie hipolipemizujące należy prowadzić zgodnie z zasadami: „im wcześniej, tym lepiej”, „im niżej, tym lepiej” oraz „im dłużej, tym lepiej”, co istotnie zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe i poprawia rokowanie w pierwotnej i wtórnej prewencji chorób sercowo naczyniowych.2

6

Główny ciężar profilaktyki i prewencji oraz diagnozowania i leczenia zaburzeń lipidowych spoczywa na lekarzach rodzinnych (lekarzach POZ). Leczenie zaburzeń lipidowych wymaga współpracy lekarzy POZ i lekarzy opieki specjalistycznej.3

7

Skuteczne leczenie zaburzeń lipidowych to uzyskanie docelowych wartości stężenia cholesterolu LDL. Miarą sukcesu leczenia nie jest wpływ na samopoczucie pacjenta, tylko liczba zdarzeń sercowo-naczyniowych, których uniknięto. Kluczowe dla powodzenia terapii dyslipidemii jest stworzenie właściwej relacji pomiędzy lekarzem a pacjentem, która pozwala choremu we właściwy sposób zrozumieć cel i oczekiwane efekty leczenia.3

Ref:
1. https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.2.4.
2. M.Banach i wsp. Stanowisko grupy polskich ekspertów na temat stosowania pitawastatyny w leczeniu zaburzeń lipidowych w Polsce pod patronatem Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego Lekarz POZ 6/2023
3. Banach M et al. Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/ PTDL/PTD/PTNT diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce 2021. Diagn Lab 2021; 57(1): 1-99.

Odcienie zdrowia

najnowszy post

To okropny paradoks, że ani my, ani najbliżsi nie ucierpieliśmy zdrowotnie w czasie pandemii, za to roztrzaskaliśmy się jako para. W ciągu tych kilku miesięcy pierwszego lockdownu moja żona całkiem zrujnować moje poczucie własnej wartości. Nie zaprzeczę, w tym kompletnym zamknięciu podpierałem się drinkami, były zarwane noce, z niepohamowaną gonitwą myśli w tle, a potem hektolitry kawy, żeby - zdalnie, bo zdalnie - ale jednak być sprawnym w pracy. Nie trzeba było długo czekać na pierwsze palpitacje serca i bóle za mostkiem. Pewnego dnia jadąc samochodem, rozdygotałem się tak, że nogą nie mogłem naciskać na pedał gazu i z trudem zjechałem na chodnik, by zadzwonić po pogotowie. (...)