W terapii cukrzycy szczególne znaczenie odgrywa samokontrola. Chory, który obserwuje wahania glukozy we krwi na co dzień, zaczyna lepiej rozumieć swoją chorobę. Notatki własne chorego (w notesie/zeszycie czy na luźnych kartkach). Często taka forma jest mało czytelna dla lekarza i nie zawiera wszystkich istotnych informacji niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji dotyczącej np. zmiany stosowanego leczenia. Załączony materiał pomoże skuteczniej kontrolować przebieg choroby.