Zmiany w systemie ochrony zdrowia, w którym podstawowa opieka zdrowotna (POZ) ma odgrywać istotną rolę jako koordynator opieki zdrowotnej i wyjaśnienie zasad finansowania usług świadczonych w ramach Opieki Koordynowanej.