O komunikacji w opiece koordynowanej opowiadają Ekspertki w dziedzinie komunikacji i pracy z pacjentami dr n. o zdr. Beata Stepanow i mgr Regina Kijewska ze Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej. Część 5: praktyczne omówienie techniki dialogu motywującego. Czas oglądania 15 minut