Jak pracować z pacjentami i ich bliskimi podczas wizyt edukacyjnych w Opiece Koordynowanej - opowiadają dr n. o zdr. Beata Stepanow i mgr Regina Kijewska ze Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej. Część 5: Praktyczne omówienie kwestionariuszy oceniających stan zdrowia Czas oglądania 10 minut