Jak pracować z pacjentami i ich bliskimi podczas wizyt edukacyjnych w Opiece Koordynowanej - opowiadają dr n. o zdr. Beata Stepanow i mgr Regina Kijewska ze Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej. Część 1: Epidemiologia chorób metabolicznych i sercowo-naczyniowych Czas oglądania 17 minut