Omówienie prawnych zmian w systemie ochrony zdrowia, w którym POZ ma odgrywać istotną rolę jako koordynator opieki zdrowotnej i wyjaśnienie zasad finansowania usług świadczonych w ramach Opieki Koordynowanej.