Program edukacyjny w ścieżce kardiologicznej – zakresy edukacyjne do realizacji w trakcie 6 spotkań z pacjentem.