U osób z zespołem metabolicznym często występuje aterogenna dyslipidemia, w przebiegu której obserwuje się przede wszystkim hipertriglicerydemię, niskie stężenie cholesterolu HDL, natomiast stężenie LDL-C może być podwyższone lub prawidłowe z przewagą frakcji małych gęstych lipoprotein, co dodatkowo zwiększa ryzyko s-n. Dlaczego pitawastatyna to dobry wybór u takich pacjentów? Na to i wiele innych pytań odpowiadają eksperci.
Czas oglądania: 60 minut


Obejrzyj webinar