Nadciśnienie tętnicze
obejrzyj wideo

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze (NT) jest najważniejszym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest nadal pierwszą przyczyną przedwczesnych zgonów.

Wysokość ciśnienia tętniczego wykazuje liniowy związek ze śmiertelnością i zapadalnością na choroby układu krążenia takie jak zawał serca, udar, choroba tętnic obwodowych oraz niewydolność nerek zarówno u kobiet, jak i mężczyzn1. Szacuje się, że w Polsce na NT cierpi ponad 10 mln dorosłych2,3.

Ref:
1. Tykarski i wsp. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym — 2019. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
2. Suligowska K et al. Niedostateczna wiedza Polaków na temat kryteriów nadciśnienia tętniczego i jego powikłań – wyniki badania NATPOL 2011. Nadciśnienie tętnicze 2014; 18(1): 9-18.
3. POLSENIOR 2. Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem pod red. P. Błedowskiego et al. Gdanski Uniwersytet Medyczny, Gdansk 2021.

Materiały dla pacjenta