Wytyczne Polskiego Towarzystwa Dietetyki i Krajowego Konsultanta w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące udzielania konsultacji dietetycznych w ramach OK w podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 31.01.2023.