Przykładowy zakres elementów wywiadu i badania fizykalnego koniecznego do uwzględnienia w dokumentacji porady edukacyjnej w POZ przy wizytach edukacyjnych z elementami monitorowania pacjenta.